Vi har Heste :)

Ridning og omgang med heste   Vi har på Vangagergaard og i Markhuset valgt at bruge heste og ridning som en del af de fritidsaktiviteter som vores børn og unge tilbydes. Ridning og pasning af hestene er en pædagogisk aktivitet, hvor vi udnytter at man i omgangen med hestene påvirkes […]


Markhuset

Markhuset er Vangagergaards botilbud til unge voksne over 17 år med psykisk funktionsnedsættelse, som i barndommen har oplevet alvorlig omsorgssvigt og er tidlig skadet.  Det er unge/voksne med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved at have begrænset eller ingen evne til at knytte forpligtende og gensidige kontakter og […]


Vangagergaard!

Den selvejende institution Vangagergaard er et socialpædagogisk behandlingssted, hvis formål det er at være udviklingstilbud for tidlig følelsmæssigt skadede, omsorgssvigtede børn med gennemgribende personlighedsforstyrrelser. De seneste 7 år har vi haft en pige med diabetes indskrevet. Vi har derfor stor erfaring i at arbejde med børn med diabetes. Den selvejende institution […]