Ungdomsbolig/Markhuset


Markhuset er Vangagergaards botilbud til unge voksne over 17 år med psykisk funktionsnedsættelse, som i barndommen har oplevet alvorlig omsorgssvigt og er tidlig skadet.  Det er unge/voksne med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved at have begrænset eller ingen evne til at knytte forpligtende og gensidige kontakter og som har behov for ADL (almindelig daglig levevis) træning og træning i socialefærdigheder.

De unge skal gives mulighed for at træne og tilegne sig de kompetencer og færdigheder, som er nødvendige for at kunne klare sig selv på længere sigt. Markhuset skal derfor ses som en botræningsafdeling, hvor de unge skal tillære og træne ADL færdigheder. Dette
betyder deltagelse i madlavning, indkøb, privat økonomi, tøjvask, rengøring, egen omsorg, skole/job, fritidsaktiviteter og træning i sociale- og netværksfærdigheder.

Dagligdagen vil være præget af en fast
struktur baseret på en rolig og forudsigelig hverdag med genkendelighed,tryghed, nærvær og respekt for hinanden.

Det er ligeledes hensigten at udvikle de unges selvværd og forståelse af egen situation således at de bliver i stand til at
indgå i såvel sociale som arbejdsmæssige sammenhænge.

————————-