Gården er godkendt til 10 pladser, socialpædagogisk opholdssted, §66, stk. 1 nr. 6 ved indskrivning jf. SEL §52, stk. 3, nr. 7.

Udgangspunktet på gården er at skabe et trygt og blivende barndomshjem, hvor barnet finder ro og tryghed til udvikling. Vi samarbejder tæt med
eksterne samarbejdspartnere såsom kommuner, psykologer, Psykiatrien, læger, skole og uddannelsessteder.

Link til tilbudsportalen.dk