I hverdagen lægger vi vægt på:

-Overskuelighed.
-At børnene/ de unge har mulighed for, i den rummelighed der er rodfæstet i
bostedets kultur & faglighed, at få bearbejdet egne kriser og savn.
-At konflikter bliver løst, når de opstår.
-At der skal være plads til individuelle ønsker og behov.
-At boglige og kreative ressourcer bliver tilgodeset.
-At sang, musik og fysisk udfoldelse er et dagligt pædagogisk virkemiddel.
-At vi benytter lokalmiljøets muligheder, med udgangspunkt i børnenes
ressourcer og behov.
-At vi hjælper hinanden med den daglige husførelse, f.eks. bage, lave mad, slå
græs.
-At vi har humoren og respekten for hinanden i behold
-Alle får mulighed for ride terapi på Gården som ligger få km væk.