Dagligdagen vil være præget af en struktur baseret på en rolig og forudsigelig hverdag med genkendelighed, tryghed, nærvær og respekt for hinanden. Der er plads til at de unge har forskellige fritids interesser inden for det de hver især kan rumme.