Vi vægter, at der inden anbringelsen på Vangagergaard i hvert enkelt tilfælde foretages en grundig visitation, således at der fremkommer en så homogen børnegruppe som muligt i det daglige behandlingsarbejde. Vi tror på forskellighedens muligheder. Det kan ofte hjælpe den enkelte til større selvforståelse, hvis sammensætningen i børnegruppen rummer flere typer. Vi vil i korte perioder kunne tilbyde undervisning/beskæftigelse på Vangagergaard, men vores mål vil altid være integration i det samfund vi er en del af. Vi lægger vægt på oplevelser såvel i det nære miljø, som i samfundet omkring os.

I dagligdagen prioriteres forudsigelighed, ro, genkendelighed, nærvær, konsekvens, vedholdenhed og gensidighed. Kulturelle oplevelser, højt humør, sang, musik, og fysisk udfoldelse er vigtige dele af vores pædagogiske virkemidler. Forældresamarbejde er højt prioriteret og forældrearbejde med evt. bearbejdning af forældrenes problemer foregår ud fra barnets behov.

Vores styrke er respekt, nærvær og overskuelighed i dagligdagen. Vi prioriterer et overskueligt antal tydelige voksne i nuet med børnegruppen, i gensidig respekt for hinanden. Dette giver mulighed for at løse konflikter når de opstår, og giver børnene ro til at få bearbejdet traumer, savn og kriser. Da børnenes potentialer og udviklings muligheder varierer, vil mål, midler og metoder være individuelle, såvel fysisk som psykisk. Det vil således være en forudsætning, at der foreligger en behandlingsplan for hvert enkelt barn, som i løbende samarbejde med anbringende myndighed evalueres på behandlingskonferencer.

Vangagergaard bestræber sig på at blive barnets barndomshjem, det er her de skal føle sig hjemme og have deres trygge og blivende base for hele deres barndom. I vores arbejde respekterer vi gården som børnenes hjem og føler os heldige at vi får lov at være i deres hjem sammen med dem og at de deler deres liv med os. Denne grundtanke i arbejdet gør at barnet flytter ind på gården med deres hjerte og er byggestenen for at de opnår en sund og positiv udvikling.

På gården arbejder vi med en strukturpædagogisk, miljøterpeutisk, ressourceorienteret og anerkendende tilgang, vi benytter os af jeg støttende samtale og mentalisering i samværet med børnene.