I Vangagergaard’s faglighed & kultur, vægter vi langvarige ophold, så der kommer ro om børnenes opvækst i et langt, stabilt & harmonisk forløb.
Vores styrke er respekt, nærvær og overskuelighed i dagligdagen. Vi prioriterer et overskueligt antal tydelige voksne i nuet med børnegruppen, i gensidig respekt for hinanden. Dette giver mulighed for at løse konflikter når de opstår, og giver børnene ro til at få bearbejdet savn og kriser.

Vi er meget opmærksomme på at Vangagergaard er børnenes hjem, og skal som personale huske på sin ydmyghed i deres hjem.

I Markhuset fokuseres der på at skabe et trygt hjem for beboerne, hvor de støttes til at udvikle ADL færdigheder i et passende omfang for den enkelte. Udover dette mødes hver enkelt beboer på det niveau de er og støttes til udvikling af de kompetencer der kræves for at få et godt og sundt voksenliv.

Vi på Vangagergaard søger gennem det daglige samvær, ud fra det enkelte barns og beboers behov og forudsætninger, at forbedre og udvikle muligheder – og styrke hver enkelt barns og beboers evne til at tage vare på eget liv.