Indlæg af admin

Vi har Heste :)

Vi har på Vangagergaard og i Markhuset valgt at bruge heste og ridning som en del af de fritidsaktiviteter som vores børn og unge tilbydes. Ridning og pasning af hestene er en pædagogisk aktivitet, hvor vi udnytter at man i omgangen med hestene påvirkes både kropsligt, følelsesmæssigt og socialt. Ridningen og hestens bevægelser er medvirkende […]

Markhuset

Markhuset er Vangagergaards botilbud til unge/voksne i alderen 14 – 35 år med psykisk funktionsnedsættelse, som i barndommen har oplevet alvorlig omsorgssvigt og er tidlig skadet.  Det er unge/voksne med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved at have begrænset eller ingen evne til at knytte forpligtende og gensidige kontakter og som har behov […]

Vangagergaard!

Den selvejende institution Vangagergaard er et socialpædagogisk behandlingssted, hvis formål det er at være udviklingstilbud for tidlig følelsmæssigt skadede, omsorgssvigtede børn med gennemgribende personlighedsforstyrrelser. De seneste 7 år har vi haft en pige med diabetes indskrevet. Vi har derfor stor erfaring i at arbejde med børn med diabetes. Den selvejende institution Vangagergaard søger gennem det daglige […]