Gården er godkendt som § 66 almindeligt socialpædagogisk døgninstitution

Udgangspunktet på gården er at skabe et trygt og blivende barndomshjem, hvor barnet finder ro og tryghed til udvikling. Vi samarbejder tæt med
eksterne samarbejdspartnere såsom kommuner, psykologer, Psykiatrien, læger, skole og uddannelsessteder.

Link til tilbudsportalen.dk