Markhuset er godkendt til § 66 § 107 og § 108
Markhuset er godkendt som § 66 almindeligt socialpædagogisk døgninstitution. Udgangspunktet i Markhuset er at skabe et trygt ungdomshjem, hvor den unge finder ro og tryghed til at tilegne sig de kompetencer der er nødvendige for et fungerende voksenliv på deres niveau. Vi samarbejder tæt med eksterne samarbejdspartnere såsom kommuner, psykologer, Psykiatrien, læger, skole og uddannelsessteder.

Markhuset er godkendt til at arbejde med unge fra det fyldte 18 år efter §107. Mange anbragte unge med diverse problemstillinger er ofte ikke klar til at stå på egne ben efter det fyldte 18 år. Børn og unge der tidligere har været anbragt efter en § 66 har mulighed for at blive boende i Markhuset på en §107 indtil de er bedre rustet til voksenlivet. For de unge mennesker der har brug for længere tid er der også mulighed for at blive anbragt på § 108 Længerevarende botilbud til voksne

Link til tilbudsportalen.dk