Lykkebo henvender sig specielt til børn og unge Der har brug for ro og mindre stimuli. Børnene og de unge er kendetegnet ved at have gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved i ringe grad eller slet ikke at være i besiddelse af evnen til at knytte forpligtende, gensidige kontakter.

Kendetegn for de anbragte børn og unge på Lykkebo.
– Tidligt skadede
– Omsorgssvigtede
– Tilknytningsforstyrrede
– Misbrugte, herunder incest
– Børn udsat for vold
– Autisme spektrums forstyrrelser
– Profitere af et roligt miljø med færre stimuli