I markhuset gives der mulighed for at træne og tilegne sig de kompetencer og færdigheder, som er nødvendige for at kunne klare sig selv på længere sigt. Markhuset skal derfor ses som en botrænings afdeling, hvor de unge skal tillære og træne ADL færdigheder. Dette
betyder deltagelse i madlavning, indkøb, privat økonomi, tøjvask, rengøring, egen omsorg, skole/job, fritidsaktiviteter og træning i sociale- og netværksfærdigheder.

Det er ligeledes hensigten at udvikle de unges selvværd og forståelse af egen situation, således at de bliver i stand til at
indgå i såvel sociale som arbejdsmæssige sammenhænge.