Der er i dagligdagen tæt dialog med samtlige relevante samarbejdspartnere, med udgangspunkt i de anbragt børns behandlingsbehov. Der fortages løbende evaluering på stedet med medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere, omkring individuelle behandlingsbehov og den udøvende pædagogik, i forhold til det enkelte barn. Der benyttes ekstern supervisor til hver enkelt medarbejder og til den samlede personalegruppe. Her udover vægtes kollegial supervision i dagligdagen. Der er tæt forælder kontakt til de forælder som ønsker og magter dette.

Inden barnet eller den unge flytter ind, holdes et visitationsmøde. Her deltager barnets eller den unges sagsbehandler, (evt. pårørende) og lederen samt medarbejder fra Vangagergaard. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for barnets/den unges ophold.

På Vangagergaard har hvert barn og beboer en primær og en sekundær kontaktpædagog. Det er dennes opgave at sørge for, at der arbejdes ud fra målene i handleplanen.