Vangagergaard henvender sig til børn og unge med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved i ringe grad eller slet ikke at være i besiddelse af evnen til at knytte forpligtende, gensidige kontakter.

Kendetegn for de anbragte børn på Vangagergaard:
– Tidligt skadede
– Omsorgssvigtede
– Tilknytningsforstyrrede
– Misbrugte, herunder incest
– Børn udsat for vold
– Autisme spektrums forstyrrelser
– Diabetes