Markhuset er Vangagergaards botilbud til unge/voksne i alderen 14 – 35 år med psykisk funktionsnedsættelse, som i barndommen har oplevet alvorlig omsorgssvigt og er tidlig skadet. Det er unge/voksne med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved at have begrænset eller ingen evne til at knytte forpligtende og gensidige kontakter og som har behov for ADL (almindelig daglig levevis) træning og træning i sociale færdigheder.