Ny hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside

Se nye billeder på forsidens billede slider

Vi har Heste :)

Vi har på Vangagergaard og i Markhuset valgt at bruge heste og ridning som en del af de fritidsaktiviteter som vores børn og unge tilbydes.

Ridning og pasning af hestene er en pædagogisk aktivitet, hvor vi udnytter at man i omgangen med hestene påvirkes både kropsligt, følelsesmæssigt og socialt.

Ridningen og hestens bevægelser er medvirkende til en bedre kropsforståelse og fornemmelse af egen krop. Ridningen og omgangen med hestene medvirker øget kropskontrol, udfordrer sanseintegration og øger barnets egen fornemmelse af afgrænsning.

Børnenes følelsesmæssige problematikker udfordres af nærværet med hestene og stimulere til udvikling.  Børnenes selvværd øges igennem at kunne håndtere så stort og stærkt et dyr som hesten, samt ved at kunne mestre både det praktiske omkring hesten samt ridning af den.

Kommunikationen og samarbejdet mellem hest og barn stimulerer barnets sociale kompetencer.  Denne kontakt mellem barn og hest er en forudsætning for at håndtere og styre hesten. Vi oplever at samspillet mellem hest og rytter er positiv motivering til ny indlæring, og at det dermed medvirker,  til udvikling af nye strategier og handlemåder i forhold til at kunne mestrer udfordringer i livet.

IMG_3376

Markhuset

Markhuset er Vangagergaards botilbud til unge/voksne i alderen 14 – 35 år med psykisk funktionsnedsættelse, som i barndommen har oplevet alvorlig omsorgssvigt og er tidlig skadet.  Det er unge/voksne med gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser, der er karakteriseret ved at have begrænset eller ingen evne til at knytte forpligtende og gensidige kontakter og som har behov for ADL (almindelig daglig levevis) træning og træning i socialefærdigheder.

De unge skal gives mulighed for at træne og tilegne sig de kompetencer og færdigheder, som er nødvendige for at kunne klare sig selv på længere sigt. Markhuset skal derfor ses som en botræningsafdeling, hvor de unge skal tillære og træne ADL færdigheder. Dette
betyder deltagelse i madlavning, indkøb, privat økonomi, tøjvask, rengøring, egen omsorg, skole/job, fritidsaktiviteter og træning i sociale- og netværksfærdigheder.

Dagligdagen vil være præget af en fast
struktur baseret på en rolig og forudsigelig hverdag med genkendelighed,tryghed, nærvær og respekt for hinanden.

Det er ligeledes hensigten at udvikle de unges selvværd og forståelse af egen situation således at de bliver i stand til at
indgå i såvel sociale som arbejdsmæssige sammenhænge.

24-november-138-224 november 095

Vangagergaard!

Den selvejende institution Vangagergaard er et socialpædagogisk behandlingssted, hvis formål det er at være udviklingstilbud
for tidlig følelsmæssigt skadede, omsorgssvigtede børn med gennemgribende personlighedsforstyrrelser.

De seneste 7 år har vi haft en pige med diabetes indskrevet. Vi har derfor stor erfaring i at arbejde med børn med diabetes.

Den selvejende institution Vangagergaard søger gennem det daglige samvær, ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger, at forbedre
og udvikle muligheder-og styrke hver enkelt barns evne til at tage vare på eget liv.

Det forventes at anbringelserne på den selvejende institution Vangagergaard er langvarige.

___________________________________________________

Vangagergaard startede som familiepleje i 1980 og blev ændret til bosted i 1992, for 4 børn og unge. Pt bor her 12 børn og unge i alderen 6 – 29 år.

Midt i 2011 har vi udvidet med Markhuset, som er et botilbud til unge/voksne i alderen fra 14 – 35 år.

Vangagergaard er beliggende i en lille landsby ca. 10 km udenfor Nyborg, men i Nyborg kommune. Vi bor på en 4-længet bondegård i naturskønne omgivelser.

Her er god plads, hvilket giver rig mulighed for fri udfoldelse.

Der er offentlige transport midler til Nyborg, Odense og Kerteminde.

I Vangagergaard’s faglighed & kultur, vægter vi langvarige ophold, så der kommer ro om børnenes opvækst i et langt, stabilt & harmonisk forløb.