Vangagergaard er et lille, overskuligt bosted, hvor børn & unge lever
under hjemlige former. Det betyder bl.a.:

 

-Vi deler liv og oplevelser døgnet rundt.

 

-Vi søger positivt samvær med hinanden, i et nært og struktureret miljø.
-Vi lægger vægt på forskelligheden hos den enkelte.
-Vi styrker individuelle udviklingsmuligheder.

 

-Forældre/familiesamarbejdet er vigtigt.
-Her er roligt og overskueligt.
-Vi lægger vægt på traditioner.
-Vi glæder os ved hinanden.

 

-Vi  er her også efter plejeforholdet er ophørt.

 

sc