Lykkebo er godkendt til 3 pladser fleksible mellem, socialpædagogisk opholdssted, §66, stk. 1 nr. 6 ved indskrivning jf. SEL §52, stk. 3, nr. 6. og § 107, i aldersgruppen 3-22 år.

Udgangspunktet på Lykkebo er at skabe et trygt og blivende barndomshjem, hvor barnet/den unge finder ro og tryghed til udvikling. Vi samarbejder tæt med eksterne samarbejdspartnere såsom kommuner, psykologer, Psykiatrien, læger, skole og uddannelsessteder. Når den unge er klar, vil der være et naturligt fokus på ADL træning og klargøring på voksenlivet ud fra den unges forudsætninger.